Sun Rise City là một dự án lớn của Novaland Group. Đây là công ty Cổ phần hoạt động chuyên …

Sun Rise City là một dự án lớn của Novaland Group. Đây là công ty Cổ phần hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Phát triển Bất động sản ở Việt Nam. Hiện nay,

Novaland Group trở thành một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển.

Và Sun Rise City đã chọn đèn led KHAPHACO , đèn trang trí SLISTER là thiết bị điện duy nhất để lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng của dự án.

Những mẫu đèn led Khaphaco của công ty TNHH TMDV XNK Khai Phát đã được Sun Rise City chọn lắp đặt