Đèn chùm Châu Âu CCA8161-10+5, CCA8225-8+6, CCA8225-8

Code:               CCA8161-10+5, CCA8225-8+6, CCA8225-8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm đồng phong cách Châu Âu

Loại bóng:       E14, E27

Kích thước:     Ø90×78 cm, Ø80×60 cm