Đèn chùm Châu Âu 1005-8, 1005-6, 9118-8

Code:               1005-8, 1005-6, 9118-8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm đồng phong cách Châu Âu

Loại bóng:       E14, E27

Kích thước:     Ø82×90 cm, Ø70×80 cm, Ø89×100 cm