Đèn chùm Châu Âu CCA8020-10, CCAD1012-12, CCA8019-6+3

Code:               CCA8020-10, CCAD1012-12, CCA8019-6+3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm đồng phong cách Châu Âu

Loại bóng:       E14, E27

Kích thước:      Ø102×54 cm, Ø92×86 cm, Ø88×65 cm