Đèn thả 7096-3, 7096-2, 1812-10

Code:               7096-3, 7096-2, 1812-10

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      10 x E27, Led  (tặng kèm bóng sợi tóc)

Kích thước:     Ø80 x 120 cm, Ø60 x 100 cm