Đèn thả 9688-10, 9656-6, 9803-5+1, 9803-5

Code:              9801-6, 9802-6, 9809-4, 9696-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả pha lê

Loại bóng:        Led

Kích thước:     Ø45 x 100 cm, 80 x 40 x 100 cm, Ø40 x 100 cm