Đèn thả  DY063-8, DY064-8

Code:               DY063-8, DY064-8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      E27

Kích thước:   Ø80×100 cm, Ø100×100 cm