Đèn thả DY065-10, DY067-6, DY066-4

Code:               DY065-10, DY067-6, DY066-4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:     Ghim led, E14

Kích thước:   Ø108×100 cm, Ø70×100 cm, Ø35×100 cm