Đèn thả DY060-15, DY062-1, DY060-3

Code:               DY060-15, DY062-1, DY060-3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:       E27

Kích thước:   Ø80×100 cm, Ø40×100 cm