Đèn thả DY068-6, DY070-3, DY069-6

Code:               DY068-6, DY070-3, DY069-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:     E27

Kích thước:   Ø90×100 cm, Ø90×100 cm, Ø38×100 cm