Đèn thả DTKMD15, DTKMD/10, DYKMD008/8

Code:               DTKMD15, DTKMD/10, DYKMD008/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   140x80x100 cm, 120x46x80 cm, 89x37x80 cm