Đèn thả DTKD310, DY072-1, DY071-1

Code:               DTKD310, DY072-1, DY071-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      E27

Kích thước:   Ø30×100 cm, Ø45×100 cm, 92x29x80 cm