Đèn thả DY075-5, DY072-12, DY076-5

Code:               DY075-5, DY072-12, DY076-5

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:       E27

Kích thước:   Ø60×100 cm, 118×100 cm, 128×100 cm