Đèn thả DY080-54, DY081-16

Code:               DY080-54, DY081-16

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:     Ghim led, E14

Kích thước:   Ø88×100 cm, Ø70×100 cm