Đèn thả DY084-8, DY083-12, DY084-7

Code:               DY084-8, DY083-12, DY084-7

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø90×100 cm, Ø80×100 cm, Ø60×100 cm