Đèn thả DY092, DY098

Code:               DY092, DY098

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:     Ghim led

Kích thước:   Ø60×100 cm, Ø55×100 cm