Đèn thả DY090-20, DY091-6

Code:               DY090-20, DY091-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27, E14

Kích thước:   90×200 cm, 65×100 cm