Đèn thả DY077-3, DY076-3

Code:               DY077-3, DY076-3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   90×200 cm, 65×100 cm