Đèn thả DY078-3, DY079-4

Code:              DY078-3, DY079-4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   55×100 cm, 62×80 cm