Đèn thả DY086-16, DY089-6, DY087-4+1, DY086-3+2

Code:              DY086-16, DY089-6, DY087-4+1, DY086-3+2

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø50×100 cm, 80×100 cm, 90×100 cm, 110×100 cm