Đèn thả DY094-11, DY095-6, DY096-5, DY097-4

Code:              DY094-11, DY095-6, DY096-5, DY097-4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø80×100 cm, Ø118×100 cm, 90x36x100 cm