Đèn thả DY111, DY098-12, DY099

Code:              DY111, DY098-12, DY099

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø80×100 cm, Ø30×100 cm, Ø40×100 cm