Đèn thả DTKD312/12, DTKD1016/6

Code:              DTKD312/12, DTKD1016/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø75×100 cm, Ø50×100 cm,