Đèn thả DTKD0013/6, DTKD0015/6, DTKAX7090/3

Code:              DTKD0013/6, DTKD0015/6, DTKAX7090/3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø60×120 cm, Ø60×120 cm, Ø36×65 cm