Đèn thả DTKWX-115, DTKMD/8, DTKDD1017/6

Code:              DTKWX-115, DTKMD/8, DTKDD1017/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø98×75 cm, Ø90×80 cm, Ø60×25 cm