Đèn thả DTKDD5001/4, DTKDD1001/3, DTKDD1001/6

Code:              DTKDD5001/4, DTKDD1001/3, DTKDD1001/6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   80x30x100 cm, 60x14x80 cm, 60x22x80 cm