Đèn thả DTK12705, DTK037, DTK416

Code:              DTK12705, DTK037, DTK416

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   80x35x100 cm, 42×100 cm, 60x30x100 cm