Đèn thả DTKỴ-6003, DTKYJ-6002, DTKYJ-6001

Code:              DTKỴ-6003, DTKYJ-6002, DTKYJ-6001

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø60×100 cm, 30x30x100 cm, 78x30x100 cm