Đèn thả DTKWX-101, DTK161H/8

Code:               DTKWX-101, DTK161H/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu

Loại bóng:      Ghim led, E14

Kích thước:   Ø85×75 cm, Ø78×100 cm