Đèn chùm thả 7385-8, 7385-6

Code:              7385-8, 7385-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả phong cách Châu Âu

Loại bóng:        8 x E27, 6 x E27

Kích thước:     Ø83 x 80 cm, Ø67 x 80 cm