Đèn thả DTKDD1018, DTK0010/6, DTKDD1006, DTKDD1019

Code:              DTKDD1018, DTK0010/6, DTKDD1006, DTKDD1019

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả lồng sắt

Loại bóng:      Đuôi E27

Kích thước:   Ø58×100 cm, 70x30x70 cm, 78x10x120 cm