Đèn chùm thả 9032-12, 9032-6

Code:              9032-12, 9032-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả phong cách Châu Âu

Loại bóng:        Led

Kích thước:     Ø90 x 100 cm, Ø70 x 100 cm