Đèn chùm thả 9016-15, 9016-6

Code:              9016-15, 9016-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả phong cách Châu Âu

Loại bóng:        Led

Kích thước:     Ø95 x 100 cm, Ø65 x 100 cm