Đèn chùm thả 9020-15, 9020-8, 9020-6

Code:              9020-15, 9020-8, 9020-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả kiểu phong cách Châu Âu

Loại bóng:      Led

Kích thước:    Ø90 x 100 cm, Ø65 x 100 cm, Ø55 x 100 cm