Đèn thả 8651, 8656, 8655, 8665, 8661

Code:              8651, 8656, 8655, 8665, 8661

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:         Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Led

Kích thước:     Ø300 x 1500 mm