Đèn thả kiểu 1022-5, 1025-6

Code:              1022-5, 1025-6

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:     Led

Kích thước:  Ø70 x 150 cm, Ø80 x 160 cm