Đèn thả kiểu 1839C-3, 1839W-3, 1837C-3, 1840C-2

Code:              1839C-3, 1839W-3, 1837C-3, 1840C-2

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:     Led

Kích thước:  Ø60 x 100 cm, Ø60 x 30 x 100 cm