Đèn thả kiểu 9670-32, 9621-10, 9620-10

Code:              9670-32, 9621-10, 9620-10

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:     Led

Kích thước:  Ø55 x 80 cm, Ø30 x 80 cm