Đèn thả kiểu A001, A005, A006

Code:              A001, A005, A006

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Ghim led

Kích thước:  Ø80 x 100 cm, Ø45 x 80 cm, 70 x 15 x 80 cm