Đèn thả kiểu A002, A004, A003

Code:              A002, A004, A003

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Ghim led

Kích thước:  Ø67 x 80 cm, Ø32 x 80 cm, Ø59 x 80 cm