Đèn thả kiểu DCY6006, DCY6001

Code:              DCY6006, DCY6001

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:      Ghim led

Kích thước:  Ø130 x 50 cm, Ø80 x 100 cm