Đèn thả kiểu DKM2870/6, 9752-8, DKM2830/8

Code:               DKM2870/6, 9752-8, DKM2830/8

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:   48 x 48 x 30 cm, 55 x 100 cm, Ø24 x 54 x 38 cm