Đèn thả kiểu DKM9002, DKM1009/3, DKM2868/8+4

Code:               DKM9002, DKM1009/3, DKM2868/8+4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:    Ø80 x 100 cm, Ø40+60+40 x 100 cm, Ø38 x 24 cm