Đèn thả kiểu DKM1005/4, DKM1006/3, DKM1007/4

Code:               DKM1005/4, DKM1006/3, DKM1007/4

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn thả kiểu

Loại bóng:       Led

Kích thước:    Ø70 x 120 cm, Ø50 x 100 cm, Ø70 x 100 cm