Đèn chùm thả pha lê CTPL6869/600, CTPL1720/450 x 450, CTPL1710/450

Code:             CTPL6869/600, CTPL1720/450 x 450, CTPL1710/450

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:       Led

Kích thước:   Ø70 x 55 cm, 45 x 45 x 60 cm, Ø45 x 60 cm