Đèn chùm thả pha lê A799-20, A588-1, A583-2

Code:             A799-20, A588-1, A583-2

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:       Led

Kích thước:   Ø100 x 160 cm, Ø10 x 32 cm, Ø39 x 38 cm