Đèn chùm thả pha lê A799-8, 8123-4, B123-6, B208-3+3

Code:             A799-8, 8123-4, B123-6, B208-3+3

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:       Led

Kích thước:   Ø80 x 100 cm, 28 x 25 cm, 19 x 39 cm, 19 x 36 cm