Đèn chùm thả pha lê A586-10+5B, B738-2+2, B090-2+2

Code:             A586-10+5B, B738-2+2, B090-2+2

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:       Led

Kích thước:   Ø100 x 100 cm, Ø39 x 24 cm, Ø40 x 30cm