Đèn chùm thả pha lê A579-8+4, A579-6, A588-1 A782-5

Code:              A597-8+4, A597-6, A588-1, A782-5

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:        Led

Kích thước:    Ø88 x 100 cm, Ö10 x 32 cm, Ø54 x 100 cm