Đèn chùm thả pha lê A589-10+5B, A589-6B, A589-2, A589-1

Code:              A589-10+5B, A597-6B, A589-2, A589-1

Xuất sứ:          Nhập khẩu

Thiết kế:          Đèn chùm thả pha lê

Loại bóng:        Led

Kích thước:    Ø100 x 100 cm, Ø80 x 100 cm, Ø38 x 50 cm, Ø10 x 50 cm